Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring Lood.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Lood.nl, gevestigd te [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer]. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in het kader van onze webshop.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wanneer u een bestelling plaatst via onze webshop, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Lood.nl

1.2 Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken, u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling en om eventuele vragen te beantwoorden.

1.3 Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen en andere informatie over onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

2.1 Wij delen uw persoonsgegevens met derden alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld met bezorgdiensten om uw bestelling te kunnen leveren, of met betaaldiensten om uw betaling te verwerken.

2.2 Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

3.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of voor zover dit nodig is om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging van uw gegevens

4.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

4.2 Onze webshop maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding om ervoor te zorgen dat uw gegevens tijdens de overdracht veilig zijn.

Uw rechten

5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lood.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

5.2 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

5.3 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [e-mailadres].

Cookies

6.1 Onze webshop maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze webshop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en uw gebruiksgemak.

6.2 U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

7.1 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

8.1 Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Lood.nl
Van Dijkhuizenstraat 62c 3864 DW Nijkerkerveen
Telefoonnummer: 033 – 234 0300
E-mailadres: info@vg.nl

8.2 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Laatst bijgewerkt: 1-5-2023

top
nl_NLDutch